Tıbbi Cihazlar

TIBBİ CİHAZLAR

Üretici tarafından amaçlanan uygulama için gerekli olan donanım da dahil olmak üzere, insanlar üzerinde; Hastalığın teşhisi, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi, herhangi bir yaralanma veya sakatlığın teşhisi, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya telafi edilmesi, Anatominin veya fizyolojik prosesin incelenmesi, değiştirilmesi veya modifikasyonu için kullanılan her türlü alet, aparat, cihazlar veya ürünlere Tıbbi cihaz adı verilir. Tıbbi Cihazlar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmeliği çerçevesinde onaylanır.