Geleneksel Bitkisel Ürünler

GELENEKSEL BİTKİSEL ÜRÜNLER

Etkin maddeleri bir veya daha fazla bitkisel drogtan veya bitkisel drog preparatlarının kombinasyonundan oluşan, hastalıkların tedavisi veya hastalıklardan korunmak amacı ile uygun bir farmasötik formda ve belirli dozda hazırlanmış tıbbi ürünlerdir.

Özellikle Orta Asya ve Uzak Doğuda (Moğolistan, Çin, Hindistan, Japonya) ve hatta Anadoluda antik uygarlıklar döneminden Osmanlı Imparatorluğu dönemine kadar kullanılmış olan bu ürünler 20.yy başlangıcından itibaren gözden düşmelerine karşılık, 21.yy itibariyle önce Amerika ve Avrupa’da, 2012  itibariyle de Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan GMP ve içerik denkliği konusundaki titiz incelemeler ve Geleneksel Bitkisel Ürünler regülasyonu uygulamaları sonucunda , geleneksel bitkisel ilaçlar alanında bir yükseliş trendi gözlenmektedir.