LINKLER

T.C Sağlık Bakanlığı – www.saglik.gov.tr

T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – www.tarim.gov.tr

Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – www.iegm.gov.tr

Türk Eczacılar Birliği – www.teb.org.tr

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı – www.ttgv.org.tr

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası – www.ieis.org.tr

İlaç ve Kimya Endüstri Araştırma ve Geliştirme Vakfı – www.ikev.org

T.C Türk Patent Enstitüsü – www.tpe.gov.tr

U.S Food and Drug Administration (FDA) – www.fda.gov

European Medicines Agency (EMA) – www.ema.europa.eu

European Food Safety Authority (EFSA) – www.efsa.europa.eu